RSS
A A A
SmodBIP

Trwa proces nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom akcji imiennych serii A

25.07.2012

Osoby, które nie zawarły jeszcze umów nieodpłatnego nabycia akcji prosi się o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna.

Umowy nieodpłatnego nabycia akcji są zawierane w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w Miasteczku Śląskim przy ul. Woźnickiej 36 na parterze budynku administracji w pokoju nr 119 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Jednocześnie przypominamy, iż:

1. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL.


2. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (nr pokoju 119, nr telefonu 32/2888444 wew. 265).


3. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 32/2888444 wew. 265).


4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 31 grudnia 2012 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom albo spadkobiercom uprawnionych pracowników można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Biuro Zarządu 32/2888444 wew. 265,
  • Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 32/2888444 wew. 420.
Opublikował: Katarzyna Grzesik
Publikacja dnia: 25.07.2012

Dokument oglądany razy: 5479
« inne aktualności