RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności spółki


Zgodnie z § 6 Statutu Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna - tekst jednolity wprowadzony decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Akt notarialny Reperytorium A Nr 27861/2009 z dnia 09.10.2009 r.) przedmiotem działalności Spółki jest:

 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43 Z)
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45 Z)
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13 Z)
 • Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41 Z)
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30 Z)
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych (PKD 72.19.Z)
 • Produkcja miedzi (PKD 24.44. Z)
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z)Opublikował: Katarzyna Grzesik
Publikacja dnia: 26.07.2010
Podpisał: Katarzyna Grzesik
Dokument z dnia: 23.07.2010
Dokument oglądany razy: 6 182