RSS
A A A
SmodBIP

Majątek dysponowany przez Spółkę


Kapitał własny - 112 318 443,07 zł  w tym:


- kapitał zakładowy - 79 000 000,00 zł

- kapitał zapasowy - 8 585 780,96 zł

Dane z kwartalnej informacji o spółce według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego - na dzień 30.06.2011 r.Opublikował: Katarzyna Grzesik
Publikacja dnia: 20.07.2011
Podpisał: Katarzyna Grzesik
Dokument z dnia: 23.07.2010
Dokument oglądany razy: 3 117