RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny Spółki


  • Spółka działa pod firmą: Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna.
  • Spółka może używać skrótu firmy: Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
  • Siedzibą Spółki jest: Miasteczko Śląskie.
  • Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  • Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  • Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Huta Cynku "Miasteczko Śląskie".
  • Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  • Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000197025 w dniu 02/03/2004 r.Opublikował: Katarzyna Grzesik
Publikacja dnia: 31.01.2012
Podpisał: Katarzyna Grzesik - Kupilas
Dokument z dnia: 23.07.2010
Dokument oglądany razy: 7 241