Segment łamacza palczastego wykonany wg rys. nr II/B-133-00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
  1. Segment łamacza palczastego wykonany wg rysunku II/B-133-00 – 11szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła
tel. 32/288 84 44 wew. 744,
Informacje handlowe i odbiór rysunków technicznych Marcin Gałęziok tel. 32/288 84 44 wew. 519.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać :
Polish

Krążnik Ø 130, Sworzeń wraz z zabezpieczeniem, Wałek "A".

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław Sp. z o.o. 

Polish

Płyta łańcuchowa wewnętrzna, kubełki wykonanie A i B

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy P.M.O.P „CEMA” Spółka Akcyjna

Polish

Dostawa taśmy transporterowej 1000x4

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę FIRMY SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Sp. z.o.o.

 

Polish

Rynna przesiewacza wibracyjnego III i IV

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy HKS ' ODRA" z Miasteczka Śląskiego

Polish

Niepalne ubrania robocze

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy ALWIT POLAND Sp. z o.o. z Krakowa

Polish

Koło zębate

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Modernizacji Obektów Przemysłowych "CEMA" S.A. z Opola

Polish

Burta wózka maszyny spiekalniczej

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław Sp. z o.o.

Polish

II Międzynarodowa Konferencja ISP

II Międzynarodowa Konferencja na temat technologii ISP

NOWE WYZWANIA: Produkcja cynku i ołowiu z materiałów tlenkowych

Polish

Najem lub dzierżawa terenów HCM S.A.

HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” Spółka Akcyjna
ul. Woźnicka 36 42-610 Miasteczko Śląskie
tel. (032) 288-84-44, fax (032) 288-88-85

informuje, iż posiada budynki na działkach gruntowych w użytkowaniu wieczystym oraz niezabudowane działki gruntowe w użytkowaniu wieczystym, które zamierza oddać w najem lub dzierżawę.

Polish

Pages

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS