1. Koryto podawacza wibracyjnego do kruszarki zębatej II stopnia wg rys.

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o.

 

Dział: 
Załącznik: