Automatyczna wiązarka z podajnikiem do wiązania palet z cynkiem

Polski
UWAGA:
przedłużono termin składania ofert do dnia 11.03.2016 godz. 13. 00
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Automatyczna wiązarka z podajnikiem do wiązania palet z cynkiem.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Bartłomiej Hubisz tel. 32 288 84 44 wew. 898.
Informacje  handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR, instrukcję użytkowania.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z miejscem zabudowy i uzgodnienia warunków technicznych jakie musi spełniać wiązarka.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. kartę katalogową urządzenia,
  2. cenę netto za kpl. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  3. termin dostawy,
  4. warunki gwarancji,
  5. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 11.03.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.