Bęben chłodnika bębnowego wykonanie wg. rys. 06-3022-1

Polski
Uwaga:
05.02.2014r. - dokonano aktualizacji zapytania ofertowego
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
 1. Bęben chłodnika bębnowego wykonanie wg. rys. 06-3022-1 poz. 2,3,4,5,8
 2. Płyta wlotowa wykonanie wg. rys. 06-3068-4 poz. 2
 • tarcza rys. 06-3068-6
 • poz. 2. z rys. 06-3022-1 wykonać wg. rys. II/C-102-00,
 • elementy z  rysunku 06-3022-13 wykonać bez poz. 4 i 7,
 • poz. 2 z rys. 06-3022-10 wykonać wg. rys. II/C-004-00,
 • poz. 2 z rys.  06-3022-8 wykonać wg. rys. II/C-004-00,
 • poz. 8 z rys. 06-3022-1 wykonać wg. rys. II/C-004-00,
Maksymalny termin realizacji dostawy bębna chłodnika bębnowego do dnia 30.04.2014 r.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami technicznymi wykonania chłodnika.
(po wcześniejszym ustaleniu terminu).
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew. 698, oraz Maciej Kukuła tel. wew. 744.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę netto za 1 kpl.,
 2. potwierdzenie terminu realizacji,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki gwarancji.
 5. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 18.02.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: