Chłodnica typu A L=950 i typu B L=618 wyk. wg rys. nr III/1-293-00a

Polski
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy: PIEC-BUD Wrocław
Dział: