Części do pompy WARMAN 4/3 CA-H z dławicowym uszczelnieniem wału i metalowymi wykładzinami, nr pompy WP50620

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Części do pompy WARMAN 4/3 CA-H z dławicowym uszczelnieniem wału i metalowymi wykładzinami, nr pompy WP50620:
 1. Pierścień rozdzielczy – kod części C118-1P50  - 3 szt.
 2. Tuleja ochronna wału – kod części C075J04  - 3 szt.
 3. Tuleja dystansowa – kod części CAM117C21  - 3 szt.
 4. Pierścień uszczelniający wirnika – kod częśći D064S10  - 3 szt.
 5. Pierścień uszczelniający – kod części C109S10  - 3 szt.
 6. Pierścień uszczelniający króćca tłocznego – kod części D3132LS01  - 3 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: deklarację zgodności - w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt.,
 2. termin dostawy,
 3. forma płatności,
 4. warunki dostawy,
 5. okres i warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
 
Termin składania ofert do dnia. 29.04.2014r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.