Części zamienne do pompy GVSN 80/250

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę n/w części zamiennych do pompy GVSN 80/250, nr fabr. R 01 09 1 401, P142933.
 1. Tuleja wału poz. 524 – 2 szt.
 2. Wał pompy poz. 211 – 1 szt.
 3. Tuleja łożyskowa poz. 529 – 2 szt.
 4. Nakrętka nastawcza poz. 529,924 – 2 szt.
 5. Kołek gwintowany poz. 529,904 – 4 szt.
 6. Tuleja wału poz. 523 – 2 szt.
 7. Wał napędowy poz. 213 – 1 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła
tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt.,
 2. termin realizacji,
 3. forma płatności,
 4. warunki dostawy,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 07.10.2014r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.