Części zamienne do pompy PW 7.12.1.3

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Uszczelnienie mechaniczne do pompy próżniowej PW 7.12.1.3 Q - 650-800 m3/h; n-960 obr/min  - 4 szt.
  2. Człon ssawno tłoczny do pompy próżniowej PW 7.12.1.3 z uszczelnieniem mechanicznym, Q - 650-800 m3/h; n-960 obr/min  - 1  szt.
  3. Pierścień uszczelniający do pompy próżniowej PW 7.12.1.3 z uszczelnieniem mechanicznym, Q - 650-800 m3/h; n-960 obr/min  - 4  szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Tomasz Kałmuk tel. 32 288 84 44 wew. 658, tel. kom. 512 403 472.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt.,
  2. termin dostawy,
  3. forma płatności,
  4. warunki dostawy,
  5. okres i warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 16.07.2014r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.