Części zamienne do wózka HYSTER J1.60XMT

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:
  1. Siedzenie operatora wózka HYSTER J1.60XMT             1szt.
  2. Panel wyświetlacza wózka HYSTER J1.60XMT              1szt.
  3. Pokrywa górna komory baterii HYSTER J1.60XMT       1szt.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości, świadectwo wykonania, w języku polskim.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Łukasz Piełka tel. 32 288 84 44 wew. 556.
Szczegółowych informacji handlowych: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę jednostkową za każdą pozycję,
  2. termin i warunki dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. warunki gwarancji.
Ofertę należy przesłać do Działu Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna: pocztą, drogą elektroniczną na adres jwalus@hcm.com.pl lub faksem na numer 32 288 88 85  w terminie do dnia 16.10.2012r. do godz. 1400.
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Kopia: FPZ
Opracował: J. Walus
 
Dział: 
Załącznik: