Czyszczenie chemiczne wymienników na terenie HCM S.A. w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego n/w wymienników Fabryki Kwasu Siarkowego : 
1. Wymiennik instalacji bielenia kwasu M10G-FLR w ilości 2 szt. ( po stronie kwas – kwas i kwas – woda ).
2. Wymiennik wyprowadzenia produktu typu M10G-FLR w ilości 1 szt. ( po stronie wodnej i kwasowej ).
3. Wymiennik absorpcji wstępnej typu VICARB w ilości 2 szt. ( po stronie wodnej  i kwasowej ).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ALFA LAVAL z Łodzi.
Częstotliwość wykonywania czyszczenia w/w wymienników – 4 razy do roku.
Przypuszczalny skład chemiczny zalegającego osadu :
- W wymienniku VICARB :
Zn – 3,90%;  Pb – 1,45%;  Cd – 1,30%;  Fe – 36,24%;  CaO – 14,35%;  Na2O – 0,082%; K2O – 0,054%;  As – 0,042%;  Sb – 0,014%;  TI – 0,018%;  SO4-2 – 0,34%.
- W wymiennikach M10G-FLR  :
Zn – 0 ÷ 1,5%;  Pb – 0 ÷ 1,5%;  Cd – 0 ¬÷ 1,0%;  Fe – 0,16 ÷ 3,5%;  SiO2 – 0,25 ÷ 80,0%; 
CaO – 0,10 ÷ 9,90%;  MgO – 0,10 ÷ 0,40%; S – 1,5 ÷ 22,0%; Al2O3 – 0,2 ÷1,2%.
Wymagane przepływy mediów po wykonaniu czyszczenia :
-dla wymiennika VICARB     – 240m3/ godz.,
-dla wymiennika M10G-FLR – 12m3/ godz..
Termin realizacji : do dnia 31.12.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Cenę czyszczenia chemicznego wymienników VICARB i  M10G-FLR.
a)po stronie wodnej bez konieczności demontażu płyt,
b)po stronie kwasowej bez konieczności demontażu płyt. 
2.Czas realizacji poszczególnych punków zakresu.
3.Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Łukasz Źydek tel.32 288 84 44 wew. 924, kom. 512403396.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne wymienników na terenie HCM S.A. w 2015r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 20 stycznia 2015 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: