Dobór oraz dostawa i zabudowa nowej instalacji smarowania maszyny DL

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
1. Dobór oraz dostawę i zabudowę nowej instalacji centralnego smarowania maszyny DL.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy ROCKFIN Sp. z o.o. z Chwaszczynowo.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Piotr Wacławek 32 288 84 44 wew. 840  
Mariusz Szot tel. 32 288 84 44 wew. 523.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. proponowane rozwiązania techniczne z wyszczególnieniem zastosowanych podzespołów układu smarowania (pompa, armatura, system sterowania),
 2. koszt wykonania całości zadania w rozbiciu na:
 1. koszt robocizny,
 2. koszt dostawy materiałów,
 1. termin realizacji,
 2. czas wyłączenia obecnie pracującej instalacji w celu montażu nowej,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
 5. oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa i zabudowa instalacji centralnego smarowania maszyny DL” należy złożyć w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna mieszczącym się w budynku administracyjnym pokój 213. w terminie do dnia 30.11.2012 r. godz. 1400
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do :
 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: