Dostawa głowicy zwrotnej przenośnika stalowo - kubełkowego 2.92

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Zakładu Urządzeń Technicznych "BUMET".

Dział: