Dostawa i instalacja cyfrowej centrali telefonicznej

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na:

dostawę i instalację cyfrowej centrali telefonicznej – ilość portów 400.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Piotr Wacławek tel. 32 / 288 84 44 wew. 840.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustalaniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

  1. cenę centrali telefonicznej,

  2. koszt instalacji centrali telefonicznej,

  3. czas realizacji,

  4. warunki gwarancji,

  5. warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Cyfrowa centrala telefoniczna” należy złożyć
w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna mieszczącym się w budynku administracyjnym pokój 213. w terminie do dnia 05.10.2012 r. godz. 1400.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
HCM S.A.

Zastrzegamy sobie prawo do :

  • swobodnego wyboru oferty,

  • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

Dział: 
Załącznik: