Dostawa i montaż robota do usuwania cynku twardego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na:
dostawę i montaż robota do usuwania cynku twardego na Oddziale Rektyfikacji Cynku.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Piotr Wacławek tel. 32 / 288 84 44 wew. 840.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustalaniu terminu.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
  1. cenę robota,
  2. koszt montażu robota,
  3. czas realizacji,
  4. warunki gwarancji,
  5. warunki obsługi serwisowej,
  6. warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Robot do usuwania cynku twardego” należy złożyć w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna mieszczącym się w budynku administracyjnym pokój 213. w terminie do dnia 05.10.2012 r. godz. 1400
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do :
  • swobodnego wyboru oferty,
  • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: 
Załącznik: