Dostawa i zabudowa silosu magazynowego wapna hydratyzowanego o poj 25t

Polski

informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę PPU "KONREM"

Dział: