Dostawa kalendarzy na rok 2015

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kalendarzy na rok 2015 dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (HCM S.A.)
    wg. załączonej specyfikacji.
Szczegółowych informacji udzielają:
  • Katarzyna Franc tel. 512403406,
  • Katarzyna Grzesik – Kupilas 512403412.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt.,
  2. termin realizacji (nie później niż do dnia 21.11.2014)
  3. warunki dostawy,
  4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 02.10.2014 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.