Dostawa kół zębatych

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano oferty firm:
"ARMA POLSKA" Sp. z o.o. Gliwice - dostawa koła zębatego Dp=468, z=39
Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych „CEMA” S.A. Opole - dostawa koła zębatego Dp=1032, z=86

 

Dział: