Dostawa krążników fi 170

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

 

Dział: 
Załącznik: