Dostawa materiału na pokrycie dachu hali produkcyjnej

Polski

Uwaga:

zmiana terminu składania ofert do dnia 11.07.2014 r.

 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę
materiału na pokrycie dachu hali produkcyjnej np. blachy trapezowej lub płyt warstwowych.
Warunki pracy:
  1. temperatura otoczenia ( latem strona zewnętrzna narażona na promieniowanie słoneczne),
  2. występujące opary zawierają:
  • 100% nasycenia parą wodną,
  • do 0,5 % SO2
dla strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Pokrycie dachu zostało zaprojektowane jako pokrycie z blachy trapezowej (T55) grubości
1 mm wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i papy. W aktualnej eksploatacji dach hali
nie wymaga izolacji termicznej. Powierzchnia dachu hali wynosi powyżej 2 000 m2.
(W pierwszym etapie planujemy wymienić ok. 50% pokrycia).
Uwaga:
Zaoferowany materiał  na pokrycie dachowe musi spełniać gwarancje trwałości dla podanych parametrów otoczenia na okres minimum 10 lat. 
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Zygfryd Sapa tel. 32 / 288 84 44 wew. 770 oraz Mirosław Bichalski tel. wew. 850
Informacje handlowe: Sylwester lazaj tel. 32 / 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie która winna zawierać:
  1. kartę katalogową zaoferowanego materiału,
  2. cenę dostawy,
  3. czas realizacji,
  4. warunki dostawy,
  5. warunki płatności,
  6. gwarancję spełnienia warunków trwałości materiału dla podanych parametrów otoczenia na okres minimum 10 lat.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „materiał na pokrycie dachowe hali produkcyjnej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pok. nr 110)
w terminie do dnia 11.07.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.