Dostawa ocieplanej odzieży roboczej, ubrań drelichowych, szwedzkich, przeciwodpryskowych i rękawic roboczych

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Rękawice robocze

Wybrano oferty n.w dostawców:
1. HOSSA Sp. z o.o. Katowice
- Rękawice drelichowe
- Rękawice jednopalcowe ocieplane
2. PPHU MIRPOL Lubliniec
- rękawice wzmacniane skórą
- rękawice angielskie
- rękawice wampirki
- rękawice Split
- rękawice Jumbo
- rękawice topas
3. S.U.T.H i W ORPEL Łódź
- rękawice orpel
4. SIPRO ZPCHr Wrocław
- rękawice żaby
 

Ocieplana odzież robocza

bluzy watowane
spodnie watowane

ubrania  drelichowe zwykłe

Ubrania szwedzkie

Wybrano ofertę firmy P 4 PRĘDKI z Szańca

Ubrania przeciwodpryskowe

Wybrano ofertę Spółdzielni Inwalidów "HUTNIK" Zakład Pracy Chronionej Kraków - N. Huta

Ocieplane ubrania kwasoochronne

Wybrano ofertę firmy ITAPOL M.S. z Sandomierza

 

 
Dział: