Dostawa płyt łańcucha zewnętrznego i wewnętrznego przenośnika stalowo - kubełkowego

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych "PIEC - BUD" Wrocław

Dział: 
Załącznik: