Dostawa przepustnic międzykołnierzowych PTFE/PTFA

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy GTM Process Valves Sp. z o.o.

 

Dział: 
Załącznik: