Dostawa silników elektrycznych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny typ 2SIEK 112 M-4; 4 kW; 1450 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
 2. Silnik elektryczny typ 2SIEK 160 L-4; 15 kW; 1470 obr/min; 500 V, - ilość 1 szt.
 3. Silnik elektryczny typ 2SIE 132 M-4; 7,5 kW; 1460 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
 4. Silnik elektryczny dźwignicowy typ SDKg 160 M-2/12; 8,5/1,35 kW;
  2820/430 obr/min; 500 V - ilość 1 szt.
 5. Silnik elektryczny typ 2SIEL 80-2B; 1,1 kW; 2780 obr/min; 500 V, - ilość 2 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Tadeusz Mazur  tel. 32 / 288 84 44 wew. 800, i Grzegorz Ziora tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto dla każdego silnika,
 2. termin dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 20.03.2013 r. godz. 1300.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: