Dostawa wyposażenia trzech komór Elektrofiltra Suchego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Wyposażenie trzech komór Elektrofiltra Suchego.
Zakres dostawy: 
 1. zespół elektrod zbiorczych 9x480 wyk. wg rys. 1-3060,                       60 kpl,
 2. elektroda ulotowa 4320x 6000 wyk. wg rys. 1-3055,                            57 kpl,
 3. rama nośna elektrod ulotowych – wlotowa wyk. wg rys. 1-3057,           3 szt,
 4. rama nośna elektrod ulotowych – wylotowa wyk. wg rys. 1-3056,         3 szt,
 5. belka zawieszeniowa elektrod zbiorczych wyk. wg rys. 2-2407              60 szt.
Dokumentacja techniczna do wglądu w Wydziale MM
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew.698.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto w PLN w rozbiciu na poszczególne pozycje
  zakresu dostawy.
 2. termin dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe,
wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 06.03.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- rezygnacji z dostawy całości lub części wyposażenia komór Elektrofilta Suchego.
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia
Dział: