Grupa kapitałowa

Od września 2010 roku Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna  weszła w skład Grupy kapitałowej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.

 

 

W dniu 11 grudnia 2012 roku dokonano przeniesienia akcji Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. na rzecz Stalprodukt S.A., w wyniku czego właścicielem Grupy Kapitałowej ZGH, do której należy Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., stał się Stalprodukt S.A.

Poza Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna  do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. należą następujące Spółki:

  • Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A.

http://zghboleslaw.org/pl/

 

 

 

 

Polski