II Międzynarodowa Konferencja: "Technologia Imperial Smelting Process..."

24 maja 2012 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na temat "Technologia Imperial Smelting Process w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna nowe wyzwania – produkcja cynku i ołowiu z materiałów tlenkowych"
Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Skarbu Państwa, natomiast patronat naukowy konferencji objęła:
  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Metali Nieżelaznych z prof. Krzysztofem Fitznerem na czele,
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach z prof. Zbigniewem Śmieszkiem na czele,
  • oraz Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach będąca równocześnie współorganizatorem konferencji.

Więcej na temat ww. konferencji w powyższym artykule, który ukazał się na łamach Magazynu Hutniczego.

 

Polski
Dział: