Kliny - elementy wymurówki .

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano oferty:

Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. na dostawę:
Klin 1L-6 GAT. AW  – 8 Mg.

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. na dostawę:
Klin 1S10 CM-30 KROMAG-STOJĄCY – 3 Mg.
Klin 1WS10 CM-30 – KROMAG-STOJĄCY – 15 Mg.
Klin 1S16 CM-30 - 5 Mg.
Klin 1WS16 CM-30 – 6 Mg.
Klin 1S26 CM-30 – 2 Mg.
Klin leżący 1L-10 CM30 – 2 Mg.
Zaprawa ZCM – 2 Mg.

 
Dział: 
Załącznik: