kolektor i zwężka Venturi wyk. wg. dokumentacji

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kolektor zwężki wyk. wg rys. 06-2911-33a, 1 szt.
- wyłożenie wykładziną ebonitową- uzgodnić z Wydziałem MM.
- zabezpieczenie antykorozyjne:
1 x farba podkładowa, 2 x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa szara.
  1. Zwężka Venturi 2 x fi 400 wyk. wg rys. 06-3035-1, 1 szt.
- wyłożenie wykładziną ebonitową- uzgodnić z Wydziałem MM.
- zabezpieczenie antykorozyjne:
1 x farba podkładowa, 2 x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa szara.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937
Informacje w handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 25.02.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.