Komora dmuchowa IV str. wschodnia wyk wg rys. nr II/B-190-00