Kompensator, trójnik I i II, kolano wyk. wg. dokumentacji

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Kompensator fi 1400. wyk. wg rys. 06-2911-3, 1 szt.
 2. Trójnik I wyk .wg rys. 06-2911-8, poz. 4, 5.
  poz. 5 (wykonać jako  prosty odcinek, bez poz. 9.)
 3. Trójnik II wyk wg rys. 06-2911-9.
- poz. 4 wykonać jako prosty odcinek (bez poz. 6)
- poz. 6 wykonać jako odrębną pozycję o wymiarach fi 762x1310.
 1. Kolano wyk. wg rys. 06-2911-10.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 10.03.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.