konkurs na zakup rur 38x5

Polski

 

 

 

DF-FPZ/0009/338/2014                                                         Miasteczko Śląskie 9 września 2014r.

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup rur 38x5 S235JRG- 120 mb

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup :

 

 Rura 38x5 – b/s S235JRG2- 120  mb.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji udziela : Henryk Cichowski   tel. 32 2888 444 wew. 226-kom.512 403 383

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : hcichowski@hcm.com.pl do dnia 15.09.2014 do godz. 13:00 .


 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

 

 

 

 

DF-FPZ/0009/338/2014                                                         Miasteczko Śląskie 9 września 2014r.

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup rur 38x5 S235JRG- 120 mb

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup :

 

 Rura 38x5 – b/s S235JRG2- 120  mb.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji udziela : Henryk Cichowski   tel. 32 2888 444 wew. 226-kom.512 403 383

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : hcichowski@hcm.com.pl do dnia 15.09.2014 do godz. 13:00 .


 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia

 

 

Załącznik: