Konkurs ofert - dostawy 40% wodzianu hydrazyny w 2017r.

Undefined
DF-FPZ-0009-234/MS/2016
Miasteczko Śląskie, dnia 14 listopada 2016 r.
 
 
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawy
w 2017 roku:
40% wodzianu hydrazyny
ilość – 3000kg
 
Dostawy sukcesywne w ciągu roku na wywołanie mailowe wg bieżących potrzeb huty
(ilość przybliżona).
 
Opakowanie: beczki 200kg, zwrotne.
 
Do dostawy należy dołączyć: atest.
 
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Marcin Swatek tel. 32 288 84 44
wew. 689, tel. kom. 512 403 380, e-mail: mswatek@hcm.com.pl .
 
W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 
-cenę netto za kg na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
wg INCOTERMS 2010,
-formę płatności.
 
 
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH Bolesław S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce
„Zapytania ofertowe” dołączając pliki w formacie PDF.
 
Tryb postępowania przy składaniu ofert w załączniku.
 
 
Termin składania ofert: 29 listopad 2016 godz. 11:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 
- przedłużenia terminu składania ofert,
 
- swobodnego wyboru oferty,
 
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym
 
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru przed złożeniem przez nas zamówienia.