konkurs ofert na dostawę płyty i uszczelek termoizolacyjnych

Polski

Uwaga

Korekcja wymiaru płyt :

prawidłowy wymiar 5x1000x1000 mm - szt 20

 

 

DF-FPZ/0009/174/JS/2014                                                        Miasteczko Śląskie 14 kwietnia 2014

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup  uszczelek i płyty termoizolacyjnej

 

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup :

 

  1. Uszczelek  termoizolacyjnych z mat BA  1000 st C - wg załącznika
  2. Płyty  termoizolacyjnej   5x1000x2000 mm mat BA 1200 st C– 20 szt

Informacji handlowych udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Informacji  technicznych  udziela : Wiesław Cichoń tel 32 2888 444 wew. 797

 Termin dostawy : do 5 maja 2014 r

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN netto na bazie  DAP HCM S.A. Miasteczko Śląskie
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl  do dnia 17.04.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

 

 

 

Dział: