konkurs ofert na sprzedaż skrzepów żelazowych

Polski

 

 

HH/sż/03/2014                                              Miasteczko Śląskie dnia 14 marzec 2014

 

Ref. konkurs ofert na sprzedaż skrzepów żelazowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

 

Skrzepów żelazowych oraz skrzepów żelazowych z wymurówką  w ilości około 300 ton.

 

Istnieje możliwość wizji lokalnej przedmiotowych skrzepów na terenie n/huty, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Piełka tel. 512 403 388, e-mail: lpielka@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

 

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę za tonę netto,

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w registraturze HCM S.A.

Termin składania ofert do dnia 24.03.2014 r. do godz. 14 00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru ofert,

 - prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Dział: