Konkurs ofert na sprzedaż złomu metali kolorowych

Polski

HH/Zł.Met.Kol./01/2014                                                      Miasteczko Śląskie 08.07.2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału

w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż złomu:

  1. Kabla miedzianego w osłonie gumowej – 270 kg
  2. Kabla zasil.  komor. elektrof. mokrego – 1000 kg
  3. Brązu (zawory) – 2szt. – około 40 kg
  4. Bloków miedzianych –1300 kg
  5. Szyn aluminiowych – 110 kg
  6. Blachy aluminiowej – 360 kg
  7. Prętów tytanowych – 32 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę netto (dla poszczególnych pozycji),

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w registraturze HCM S.A.

Termin składania ofert do dnia 18.07.2014 r. do godz. 14 00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru ofert,

 - prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Dział: