Kontenerowa Stacja Transformatorowa „OPT 41” 6/05kV

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Kontenerowa Stacja Transformatorowa „OPT 41” 6/05kV
  wyk. wg. załączonego projektu nr 34 – 15 – 386 – R00.
Wykonanie i wyposażenie stacji powinno spełnić wszystkie wymagania techniczne
i konstrukcyjne zawarte w projekcie.
Preferowany termin realizacji dostawy stacji do dnia 30.06.2014 r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z lokalizacją i warunkami technicznymi wykonania stacji.
(po wcześniejszym ustaleniu terminu).
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Tadeusz Mazur tel. 32 288 84 44 wew. 800, oraz Bronisław Jaworek tel. wew. 344.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. specyfikację techniczną stacji,
 2. cenę dostawy stacji,
 3. termin realizacji,
 4. warunki dostawy,
 5. warunki gwarancji.
 6. warunki płatności,
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „kontenerowa stacja transformatorowa należy złożyć
w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pok. nr 110)
w terminie do dnia 26.05.2014 r.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Komentarze

1

Miasteczko Śląskie, dnia 13 maja  2014 r.

DF-FPZ-0009- /HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

 

-Rura 159x4 S235JR -12 mb

 

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

 

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt.,
 2. forma płatności,
 3. warunki dostawy,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

Termin składania ofert do dnia. 15.05.2014r godz. 1300.

 

 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

Miasteczko Śląskie, dnia 13 maja  2014 r.

DF-FPZ-0009- /HC / 2014

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę:

 

-Rura 159x4 S235JR -12 mb

 

-Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania - w języku polskim.

 

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt.,
 2. forma płatności,
 3. warunki dostawy,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 87

Termin składania ofert do dnia. 15.05.2014r godz. 1300.

 

 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski