Koryta podawacza wibracyjnego do kruszarki zębatej II st.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Koryta podawacza wibracyjnego do kruszarki zębatej II st.   – 1 kpl.
wyk wg rys.:
 1. Koryto I rys. nr II/C-126-00
 2. Koryto II rys. nr II/C-127-00
 3. Koryto III rys. nr II/C-127-00
 4. Koryto IV rys. nr II/C-128-00
 5. Koryto V rys. nr II/C-129-00
- termin dostawy: do dnia 25.07.2014.
 
Szczegóły wykonania ustalić z Panem Maciejem Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744,
tel. kom. 502 590 937.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności - w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt.,
 2. forma płatności,
 3. warunki dostawy,
 4. okres i warunki gwarancji,
 5. opis ewentualnych propozycji zmian w wykonaniu w stosunku do dokumentacji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 04.07.2014r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.