Łuk wschodni belki jezdnej wciągników Q=6,3 t

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Łuk wschodni belki jezdnej wciągników Q=6,3 t nr 1-4  - 1 szt.
- wykonać wg rys. nr 8-55
- łuk belki jezdnej wykonać z materiału St3SY
- jezdnię wciągnika stanowią belki o profilu I 360 podwieszone do ram stalowych w osiach 2-9 na poziomie 14500 mm.
UWAGA:
- przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna na wydziale HCM.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Jakub Kud tel. 32 288 84 44 wew. 397, tel. kom. 512 403 451.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości - w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt.,
  2. termin dostawy,
  3. forma płatności,
  4. warunki dostawy,
  5. okres i warunki gwarancji,
  6. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji
  7. oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 17.07.2014r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.