Materiały torowe

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów torowych tj. półzwrotnic, krzyżownic, podkładów, podrozjazdnic
wg. załączonej specyfikacji.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Tomasz Machura
tel. 32 / 288 84 44 wew. 592.
Informacje handlowe: Sylwester lazaj tel. 32 / 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
  1. cenę jednostkową netto dla każdego elementu osobno,
  2. czas realizacji,
  3. warunki dostawy,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 30.05. 2014 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego lub jego części bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.