Materiały torowe

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 16 czerwca 2017 r.
 
DF-FPZ-0009 - 66 / SL / 2017                                  
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Podkład kolejowy zbrojony dwustronnie na S49 – 300 szt.               
 2. Podkład kolejowy zbrojony jednostronnie na S 49 – 200 szt.
 3. Podrozjezdnice kolejowe – 24m3
 4. Śruba stopowa do szyn M22 x 65 – 2000 szt.
 5. Nakrętka do szyn M22 – 2000 szt.
 6. Pierścień Z -2 do szyn – 2000 szt.
 7. Łapka Łp 2 do szyn – 2000 szt.
 8. Płytka torowa PM 49 - 200 szt.
 9. Wkręt torowy – 800 szt.
 10. Wkręt rozjazdowy – 2300 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512 403 466.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
- atest materiałowy.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 27.06.2017 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.