Miernik MCT460 do ciągłego i bezdotykowego pomiaru wilgotności

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 23 maj 2017 r.
DF-FPZ-0009-33/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Miernik MCT460 do ciągłego i bezdotykowego pomiaru wilgotności.
Zakres dostawy:
  1. analizator NIR MCT 460, 1 parametr, wersja „Stand Alone”,
  2. konsola operatorska 5,7 cala, IP65,
  3. grzałka do mierników MCT, 13W,
  4. kalibracja, szkolenie.
Opcjonalnie: Profibus Interface dla MCT460
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Tadeusz Mazur
tmazur@hcm.com.pl  tel. +48 32 2888 444 wewn.800, mobile: +48 512 403 442
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 31.05.2017r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.