Naprawa spektrometrów w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna oferuje do wykonania  w 2015 roku naprawę następujących spektrometrów:
1.XRF ARL 9900 - spektrometr rentgenowski
2.OE 4460 - spektrometr emisyjny
3.OE 3560 - spektrometr emisyjny
4.OE 3460 - spektrometr emisyjny.
Informacja o wyniku konkursu ofert ;
Wybrano ofertę firmy SPEKOM z Katowic.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać :
1.Koszt naprawy poszczególnych spektrometrów.
2.Warunki realizacji.
3.Warunki płatności.
4.Warunki gwarancji.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawa spektrometrów  w 2015 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 22 stycznia 2015 r. godz. 12.00.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Waldemar Pietrek tel. (032) 288 84 44 wew. 215.   
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: