Nasza historia

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna jest zlokalizowana na terenach leśnych miasta Miasteczko Śląskie poza obszarem budownictwa mieszkaniowego.

Budowę Huty rozpoczęto w 1960 roku w oparciu o licencję angielskiej firmy Imperial Smelting Processes z Bristolu.

Proces przerobu prowadzony jest metodą pieca szybowego umożliwiającą uzyskanie cynku i ołowiu w jednym ciągu technologicznym.

15.07.1966 roku nastąpił rozruch pierwszego pieca przewałowego do produkcji tlenku cynku, a pierwszy w historii zakładu wytop cynku i ołowiu z pieca szybowego wykonano 23.10.1968 roku.

Pierwszy etap budowy Huty zakończono w 1972 roku. Obejmował on Wydział Tlenku Cynku oraz I Kompleks metalurgiczny w skład, którego wchodziły: Wydział Spiekalni, Fabryka Kwasu Siarkowego, Wydział Pieca Szybowego i Wydział Rafinerii Ołowiu.

W 1979 roku zakończony został II etap budowy Huty obejmujący II Kompleks Metalurgiczny składający się z II Spiekalni i Fabryki Kwasu Siarkowego oraz II Pieca Szybowego.

W 1979 roku zakończono budowę Huty, pierwszego tego typu zakładu metalurgicznego w Polsce.

Pierwotnym aktem erekcyjnym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” było zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego Nr 186 z dnia 10 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą >Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” w budowie<, na mocy którego przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność z dniem 01.01.1961 r.

W latach 1985 – 1989 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” była zakładem przedsiębiorstwa wielozakładowego pod nazwą Górniczo-Hutniczy Kombinat Metali Nieżelaznych w Katowicach, powołany do życia zarządzeniem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Nr 19/ORG/85 z dnia 08.07.1985 r. podzielonego na samodzielne przedsiębiorstwa zarządzeniem Nr 445/ORG/89 Ministra Przemysłu z dnia 29.12.1989 r. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Miasteczku Śląskim,
woj. Śląskie (zmiana aktu erekcyjnego Nr 20/ORG/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23.03.1995 r.).

Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Skarbu Państwa.

W dniu 1.09.1997 r. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Oddziału Rafinacji Cynku. W końcu 1999 r. inwestycja ta została zakończona i oddana do użytku.

Koszt wybudowania Oddziału wyniósł 20 mln USD.

Zakończona w roku 1999 budowa Oddziału Rafinacji Cynku zapewniła produkcję cynku o jakości w pełni odpowiadającej wymaganiom norm Unii Europejskiej.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” w Miasteczku Śląskim przedsiębiorstwo państwowe aktem komercjalizacji z dnia 18.12 .2003 wydanym przez Ministerstwo Skarbu została przekształcona w spółkę akcyjną. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197025 na mocy postanowienia tegoż sądu z dnia 2.03.2004 roku (sygnatura sprawy GL.X Ns-Rej.KRS/640/4/902)

 

Przedmiotem działania Huty jest produkcja i sprzedaż:

 • cynku rafinowanego w gatunkach:
  • Special High Grade - 99,995 % Zn (wg. PN-EN 1179 - Z1)
  • Good Ordinary Brand - 98,5 % Zn (wg. PN-EN 1179 - Z5)
 • stopów cynku - stopy aluminiowe ZnAl 04 do 08
 • ołowiu rafinowanego - PN – EN  12659 „Ołów i stopy ołowiu – Ołów”,
 • stopów ołowiu – według zamówienia,
 • metalu Dore`a - 98,5% Ag,
 • kwasu siarkowego,
 • kadmu rafinowanego – 99,99% Cd.

 

W roku 2008 uruchomiono instalację do odsiarczania gazów z maszyny spiekalniczej umożliwiającą przerób materiałów wsadowych tlenkowych i odpadowych. Ponadto uwzględniając potrzeby odbiorców prowadzone są prace przygotowawcze rozbudowy instalacji służących zwiększeniu w produkcji udziału cynku Z1 i stopów cynkowych,. Nie poprzestajemy na uruchamianiu nowych technologii, celem nadrzędnym jest uzyskanie przy okazji rozbudowy - efektów ekologicznych.

Na rynku krajowym Huta jest czołowym producentem cynku. Produkcja roczna Huty kształtuje się na poziomie ok. 70 tys. ton cynku oraz 25 tys. ton ołowiu rafinowanego.

Huta posiada ugruntowaną pozycję swoich wyrobów na rynku krajowym.

Głównymi odbiorcami naszych wyrobów są:

 • przemysł elektrochemiczny,
 • przemysł hutniczy,
 • przemysł metalowy,
 • przemysł chemiczny.

 

Wykorzystując wiedzę i kwalifikacje załogi, stosując najnowocześniejsze technologie, nie zagrażając środowisku – produkujemy wyroby najwyższej jakości na optymalnym poziomie kosztów, konkurencyjne na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

W styczniu 1998 roku Huta uzyskała Certyfikat Systemu Jakości zgodny z PN ISO – 9002, przedłużony auditem recertyfikującym. W marcu 2004 roku nasz zakład pomyślnie przeszedł kolejną recertyfikację na zgodność z normą PN ISO – 9001: 2000. Uzyskane certyfikaty gwarantują naszym Klientom wysoką i ustabilizowaną jakość wyrobów oraz budują wizerunek wiarygodnego partnera w długim horyzoncie czasowym, przyczyniają się również do osiągnięcia znaczącej i trwałej pozycji na rynku producentów metali nieżelaznych poprzez maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów.

Polski