Odzież ochronna i rękawice ochronne

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. ubrań kwasoochronnych typu 3,
 2. ubrań kwasoochronnych typu 6,
 3. ubrań dla odlewnika,
 4. ubrań niepalnych wykonanych z tkaniny przędz typu aramidowych,
 5. rękawic ochronnych chroniących przed czynnikiem termicznym.
Szczegółową specyfikację dostaw asortymentów przedstawiono w załączniku nr 1,2,3,4,5
do niniejszego zapytania. 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Sylwester Lazaj
tel.32 / 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę jednostkową dla każdego asortymentu osobno,
 2. czas realizacji,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji,
 6. deklaracje zgodności i instrukcje użytkowania,
 7. kartę katalogową wyrobu.
Nie dostarczenie dokumentów o których mowa w punkcie 6 i 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty bez jej rozpatrywania.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 22.05. 2014 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert lub jego części bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.