Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla wykonania i wymiany wieży absorpcji końcowej na Wydz. PSK - FKS

Polski

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy CHEMADEX - PROJEKT z Katowic.

Dział: