Osłona wału rozbryzgiwacza wyk. wg rys. nr 08-220-463b

Polski
Informacja o wyborze oferenta:
Wybrano ofertę firmy BOLTECH Bukowno